JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Τελευταία Νέα

Πρόταση για τη δημιουργία Κέντρων Πληροφόρησης Νεολαίας

Στο εγχειρίδιο που δημιούργησε η ομάδα νεολαίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανιτίκων Ήλιος που συμμετείχε στο σχέδιο «Τοπικό Όργανο Δημοκρατικής Συμμετοχής Νέων» και αφορά σε προτάσεις καλών Πρακτικών για τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού στο Τομέα της Νεολαίας αναφέρεται πως κατά τη δημιουργία των Καλλικρατικών δήμων προτεινόταν η λειτουργία τμημάτων για τη Νεολαία και ενδεικτικές δράσεις, όπως τη λειτουργία Κέντρων Πληροφόρησης Νέων.

 

Στο συγκεκριμένο θέμα, η Φινλανδία αποτελεί ιστορικά την πρωτοπόρο χώρα στην δημιουργία κέντρων ενημέρωσης για τους νέους, όταν από το έτος 1950 πολλοί νέοι μετακινήθηκαν από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα,στην αναζήτησή τους για εργασία.

Βασικός σκοπός των Κέντρων είναι να παρέχουν την πρώτη γενική πληροφόρηση σχετικά με μια σειρά θεμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων τους. Παράλληλα, στόχος τους είναι να καθοδηγήσουν τους νέους στα πρώτα τους βήματα προς την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία ως ανεξάρτητα άτομα, αλλά και να τους βοηθήσουν στην αντιμετώπιση δυσκολιών που τους παρουσιάζονται.

Για να επιτευχθούν οι προηγούμενοι στόχοι πρέπει να δημιουργηθεί ή να διαμορφωθεί ένα άνετο, μοντέρνο και πάνω απ’ όλα φιλικό περιβάλλον στο οποίο οι νέοι και οι νέες θα μπορούν, εκτός των άλλων, να περνούν τον χρόνο τους εποικοδομητικά λαμβάνοντας μέρος σε δράσεις ή βρίσκοντας τις υποδομές για να εξασκήσουν προσωπικά ενδιαφέροντα. Τέτοιοι χώροι έχουν αρχίσει ήδη να κατακλύζουν πολλές πόλεις ανά τον κόσμο. Κάποια παραδείγματα είναι τα hackerspaces, fab labs, co-working spaces. Σε αυτούς τους χώρους οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί κατάλληλα, προσφέρονται αναγνωστήρια για την πραγματοποίηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών, υπολογιστικά κέντρα αλλά και εργαστήρια τα οποία έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα χρειαστεί κάποιος για την υλοποίηση κάποιου πρότζεκτ. Ταυτόχρονα, οι νέοι και οι νέες αλληλεπιδρούν, μαθαίνουν και ανταλλάσουν απόψεις επί των θεμάτων που τους απασχολούν.

Ένας από τους βασικούς σκοπούς επίσης που πρέπει να εξυπηρετούν τα κέντρα νεότητας είναι η ευαισθητοποίηση ως προς την συμμετοχή στα κοινά αλλά και η εύκολη και αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με δράσεις της τοπικής αλλά και ευρωπαϊκής νεολαίας. Το κύριο μέσο για να επιτευχθει ο σκοπός αυτός είναι, όπως προαναφέρθηκε, η αλληλεπίδραση με άλλους νέους και νέες έτσι ώστε να προκύψουν οι απαραίτητες εκείνες κοινωνικές «ζυμώσεις», οι οποίες θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μια ιδέα η οποία θα απέφερε σημαντικά οφέλη σε αυτό τον σκοπό θα ήταν η στελέχωση των κέντρων αυτών με νέους και νέες οι οποίες θα προσέρχονται στα πλαίσια εθελοντικής υπηρεσίας από προγράμματα ανταλλαγής νέων, τα οποία ήδη λειτουργούν σύμφωνα με τις δράσεις του προγράμματος της Ε.Ε. Erasmus+. Έτσι επιτυγχάνεται αφενός η εξοικονόμηση πόρων για την τοπική κοινότητα αφού δεν υπάρχουν πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης προσωπικού. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα αλληλεπίδρασης της τοπικής κοινωνίας με άτομα προερχόμενα από μία διαφορετική χώρα και ένα διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, βοηθώντας έτσι στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής κουλτούρας. Ταυτόχρονα, οι νέοι και νέες της περιοχής μπορούν να συνεισφέρουν και αυτοί συμμετέχοντας στα αντίστοιχα προγράμματα. Επιπλέον, όταν οι ίδιοι οι νέοι διαχειρίζονται τον συγκεκριμένο χώρο, δεν λαμβάνουν πληροφορίες από κάποια απρόσωπη πηγή, η οποία απλά επαναπροωθεί πληροφορίες, αλλά από τους συνομηλίκους τους που έχουν συμμετάσχει σε ευρωπαϊκές δράσεις και προγράμματα οπότε και μοιράζονται τις δικές τους αυθεντικές εμπειρίες και απόψεις.

Οι ιδέες που περιγράφονται παραπάνω δεν είναι μη εφαρμόσιμες, απεναντίας μάλιστα πολλές από αυτές προτείνονται γιατί είναι στο πλαίσιο του εφικτού να υλοποιηθούν και άμεσα μάλιστα, χωρίς προσκολλήσεις στις κοινότυπες διατυπώσεις. Οι νέοι και οι νέες πολλές φορές αυτοοργανώνονται και προχωρούν σε καινοτομίες που θα τους βοηθήσουν στην κάλυψη των αναγκών τους. Το θέμα, λοιπόν, είναι να αφουγκραστεί η τοπική κοινωνία και η πολιτεία τις ανάγκες τους και να σταθεί αρωγός στις προσπάθειες τους.

Η παρούσα δημοσίευση εκφράζει μόνο την άποψη του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των περιεχόμενων πληροφοριών.