JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Τελευταία Νέα

Αιγιάλεια: Συζήτηση για το θεσμό των Σχολικών Γευμάτων - Απαντήσεις από το Διευθυντή Εκπαίδευσης ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών

Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 και 11:00π.μ. συγκεντρώθηκαν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιγιάλειας,

οι Διευθυντές των περισσότερων Δημοτικών Σχολείων της περιοχής μας και αφού συμμετείχαν σε μια ουσιαστική συζήτηση σε σχέση με το θεσμό των Σχολικών Γευμάτων κατέληξαν στις επόμενες θέσεις-προτάσεις, οι οποίες αποτελούν και έκφραση-εξαγγελία του Συλλόγου μας ως προς το σύνολο.

Στην ερώτηση με ποιά κριτήρια επιλέχθησαν κάποια σχολεία της Αιγιάλειας  και όχι άλλα δόθηκε η εξής απάντηση: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ενός σχολείου στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» είναι η  λειτουργία Ολοήμερου Τμήματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε, βάσει του υπ.αριθμ. 7448 (7/7/2017) εγγράφου της Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας υπογεγραμμένο από το Διευθυντή κ.Πασσά, τα κριτήρια επιλογής των σχολείων που θα έχουν σχολικό γεύμα, τα οποία είναι τα εξής:

 1. Σχολικές μονάδες που στεγάζονται σε γειτονιές, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικά  οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα
 2. Σχολικές μονάδες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό μαθητών, οι οποίοι ζουν σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας
 3. Σχολικές μονάδες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό μαθητών,  οι οποίοι ζουν σε συνθήκες σοβαρής υλικής στέρησης
 4. Σχολικές μονάδες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό μαθητών, οι οποίοι προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 • Όλοι οι Εκπαιδευτικοί δέχονται και στηρίζουν το θεσμό της σίτισης μέσω των σχολικών γευμάτων εν’ όψει της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας
 • Ζητούμε να ληφθούν υπ’ όψιν οι αντικειμενικές δυσκολίες στα σχολεία όπως η ανεπάρκεια αιθουσών για τη σίτιση μεγάλου αριθμού μαθητών, η έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών, τα απαιτούμενα έξοδα καθαρισμού πριν και μετά το γεύμα .
 • Θεωρούμε ότι είναι προτιμότερη η κατανάλωση του φαγητού στο σπίτι, όπου θα υπάρχει έλεγχος από τους γονείς και αρκετός χρόνος, όσος χρειάζεται για κάθε παιδί.
 • Να δοθούν διευκρινίσεις αν το περίσσευμα του φαγητού θα δίνεται στο "Χαμόγελο του Παιδιού", σε οίκους Ευγηρίας ή θα επιστρέφεται
 • Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Συλλόγου, η  εταιρεία διανομής των γευμάτων έχει την έδρα της εκτός Αιγίου, με ότι αυτό συνεπάγεται για την καλή ποιότητα των τροφίμων (πώς μετά από 100 χιλιόμετρα θα διασφαλίζεται η ποιότητα;), αλλά και τη ζημία για την τοπική αγορά.
 • Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στον ορισμό τριμελούς επιτροπής εκπαιδευτικών υπεύθυνων για την παραλαβή σχολικών γευμάτων στα 6/θέσια σχολεία όπου δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός συναδέλφων. Επίσης η τριμελής επιτροπή δεν έχει την δυνατότητα να ελέγξει την ποιότητα.
 • Στην περίπτωση συστέγασης με Νηπιαγωγεία θα δημιουργηθεί πρόβλημα με τα φοιτούντα νήπια που έχουν ανάγκη σίτισης.
 • Να μην αποσταλεί καμία υπεύθυνη δήλωση στους γονείς, αν δε δοθούν επιπλέον διευκρινίσεις
 • Επίσης, σύμφωνα με την ΥΑ Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1/21-03-2017, στις σχολικές μονάδες που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα των δωρεάν σχολικών γευμάτων, από τις 13:20 έως τις 13:45 προβλέπεται η παροχή γεύματος  σε όλους τους μαθητές τους. Πότε λοιπόν θα πραγματοποιούνται οι ενημερώσεις των γονέων  και οι συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων;
 • Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών, μπροστά σε ένα ακόμη θεσμό, που παρ' όλο την αναγκαιότητα του, επί της ουσίας επιβάλλεται στους εκπαιδευτικούς και αφαιρεί χρόνο από την διδακτική τους οντότητα, αντιδρά και ζητάει συγκεκριμένες απαντήσεις από το Διευθυντή Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να επιλυθούν οι απορίες των συναδέλφων και να εντοπισθεί η σημαντικότητα του νέου θεσμού έναντι του διδακτικού χρόνου. Για τους παραπάνω λόγους προσκαλεί άμεσα σε συζήτηση τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κο Βαγγέλη Πασσά, για όσα έχουν σχέση με το νέο θεσμό.